Guna терапия

Апаратът Gunaphoresis

Gunaphoresis е апарат за резонансна електромагнитофореза, която използва Extremely Low Frequency (ELF) eлектромагнитно поле излъчващо в ниска честота (по-малко от 100 Hz) и с нисък интензитет (по-малък от 100 Gauss). Това ELF поле е представено от синусоидален носител (50 Hz), широколентово модулиран от биофотонните сигнали на GUNA продуктите. Биофотонните излъчвания за първи път са демонстрирани и доказани от Нобеловия лауреат за физика от 1984 г., италианския професор Карло Рубия.

Полученото при наслагването на електромагнитни излъчвания и биофотонни сигнали поле, дава възможност за голяма дълбочина на проникване на специалния колаген, водещо до висок процент на абсорбация на лечебния продукт.

Използването на Гунафореза има следните предимства: голяма дълбочина на проникване (до 3 см); висок процент на абсорбция на продукта; не се провежда електричен ток през тъканите, което води до липса на дискомфорт и риск от изгаряне на кожата; няма топлинен ефект (повърхностен или вътрешен) – може да се прилага при метална остеосинтеза и при ендопротеза.

Какво е Колаген?

Колагенът е най-широко разпространеният протеин /тъканен структурен протеин с молекулярно тегло (300 Kda) в човешкото тяло – съставлява около 5-6% от телесното тегло на възрастните индивиди. Една трета от цялата протеинова маса се състои от колаген: костите и сухожилията, ставните капсули и мускулите, лигаментите и фасциите, зъбите и серозните мембрани, кожата и извънклетъчното пространство (екстацелуларен матрикс ЕСМ).

Съществената разлика между функционалните протеини, които участват в биохимичните, ензимните, имунните, мембранните и/или трансмембранните рецепторни процеси и структурните протеини, които играят важна роля при изграждане на “рамката” (скелето) на висшите организми (съединителната тъкан в по-широкия смисъл, а по-конкретно фиброзната тъкан), не се смята за толкова значима за колагена.

Недостатъчното обновяване на екстрацелуларния матрикс (ЕСМ) води до забавено функциониране на транспортната система (Pischinger, 1983). Неправилното елиминиране на отпадъчните продукти е причина за натрупване на токсини, най-вече в микросъдовете на лимфната система; това се отразява върху насищането на тъканите с кислород, усвояването на хранителните вещества и хидратирането.

Неустойчивостта и склерозата са леки симптоми, които предхождат дегенерирането и възможното дедиференциране на тъканите (еволюция на заболяването според Reckeweg).Съществуват 19 различни вида колаген. Може да се каже, че Колаген Тип І е доста разпространен човешкото тяло, но Колаген тип от І до V представлява 99% от всичкия колаген в тялото.